? Potrebujete poradiť?

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Predávajúcim (Silver Deluxe s.r.o., se sídlem Sládkova 372/8, 702 00  Ostrava, IČ 05348242, Česká republika) a Kupujúcim.

Všetky práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Objednávka
Objednávku je možné realizovať prostredníctvom internetového obchodu, e-mailom nebo telefonicky. Najneskôr do 16 hodín po prijatí objednávky dostane kupujúci jej potvrdenie e-mailom. V objednávke bude potvrdená konečná cena vrátane prípadného poštovného.
U niektorých objednávok, spravidla presahujúcich čiastku 4 000 EUR, je možné, že predávajúci bude vyžadovať objednávku tiež v písomnej podobe.

Platba
Kupujúci uhradí kúpnu cenu buď pred odoslaním tovaru od predávajúceho na jeho bankový účet, prípadne dobierkou. Dobierkou je možné uhradiť objednávky do 1 000 EUR.

Dodanie tovaru
Objednaný tovar zasiela predávajúci spravidla DHL. Cena poštovného je stanovená v potvrdení objednávky a je zhodná s kalkuláciou uvedenou na internetových stránkach predávajúceho. Všetky zásielky predávajúci poisťuje pre prípad ich poškodenia alebo straty.

V prípade objednávok nadje možné osobné prevzatie v Bratislave nebo Žiline. Ak prekročí objednávka alebo súhrn posiaľ neodbavených objednávok kupujúceho čiastku 20 000 EUR, predávajúci mu podľa dohody doručí tovar na dojednanú adresu na svoje náklady.

Dodacia lehota
Dodacia lehota je 3-7 pracovných dní po prijatí platby, poprípade 3-9 dní po prijatí objednávky pri platbe na  dobierku. Pri objednávkach väčšieho rozsahu je možné, že dodacia lehota bude predlžená. O tejto skutočnosti bude predávajúci informovať kupujúceho súčasne zo zaslaním potvrdenia objednávky.

Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy jak zo strany predávajúceho, tak zo strany kupujúceho, možné nie je.

Záruka
Na všetok tovar sa vzťahuje 2 ročná záručná lehota. Záruka sa ale nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným skladovaním tovaru a na nedostatky v razbe a povrchu.

Reklamácie
Reklamácia bude vybavená po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho v čo najkratšej lehote.